Φόρμα Εγγραφής/Εργασίας

Για την κράτηση της θέσης στην κατασκήνωση και την εγγραφή, χρειάζονται:

  • 01. Συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής
  • 02. Κατάθεση της Προκαταβολής (200€),αν δεν καλύπτεται από κάποιο ταμείο.
    Θα σας στείλουμε email με αρ.λογ/σμού μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή αίτησης εγγραφής δεν αποτελεί αυτόματα και εγγραφή παρά μόνο μετά την επιβεβαίωση από την κατασκήνωση για ύπαρξη θέσης και ολοκλήρωση της εγγραφής.
(Θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας μέσω e mail ή τηλεφωνικά)

Φόρμα Εγγραφής & Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Φόρμα Αίτησης Εργασίας

Η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη σε κάθε περίπτωση διαγραφής για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και 10 μέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.
Το υπόλοιπο του ποσού πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα άφιξης του παιδιού στην κατασκήνωση.