Περίοδοι λειτουργίας

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 01 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 17 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 01 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 17 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 01 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 17 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 01 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα
Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Από 17 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου

15 Ημερών – Διανυκτερεύσεις

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα